Disclaimer


Privacy

Alle, op onze website, gepubliceerde dieren en hun achtergronden zijn slechts een greep uit het werkelijk opgevangen dierenbestand. De reden hiervoor is dat wij de persoonlijke omstandigheden en daarmee de privacy van de (ex-)eigenaren respecteren.

Copyright

Op alle foto's welke op onze website gepubliceerd zijn vallen onder het copyright (= auteursrecht) van Habo's Hof of zijn met toestemming van de fotograaf / eigenaar geplaatst.

Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van Habo's Hof geldt in Nederland als een misdrijf.

Artikel 1 van de Auteurswet van 23 september 1912 definieert 'auteursrecht' als volgt:
"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2013)