Stichting Habo's Hof

Algemeen nut beogende instelling

Stichting Habo's Hof is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals Stichting Habo's Hof, financieel te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over de Geefwet [59 KB] .Contactgegevens

Stichting Habo's Hof

Correspondentieadres
Postbus 2140
7801 CC Emmen

Bezoekadres
Habo's Hof
Ruiten A Kanaal Oost V 3
9561 TJ Ter Apel (Gr.)

Telefoonnummer : 0599 - 32 44 51
(tussen 18.00 en 20.00 uur)

website : www.haboshof.nl
email : contact@haboshof.nl

KvK Nummer: 02090517
RSIN Nummer: 8149.90.307Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Voorzitter: Paul Hauer
Secretaris : Annette van Dijken
Penningmeester : Margreet Thurkow

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.


Oprichting Stichting Habo's Hof (11 oktober 2005)

De opvang van, met name oudere, dieren brengt veel extra kosten met zich mee. Speciaal, eenvoudig te verteren, voedzaam voedsel, medicijnen en bezoeken van en aan de dierenarts betekenden een behoorlijke aanslag op onze financiële middelen. Vele jaren hebben wij de kosten voor de verzorging van de dieren uit eigen zak betaald zonder enige steun van derden.

Door een aantal dierenvrienden is het idee ontstaan om Stichting Habo's Hof op te richten met als doelstelling:De doelstelling van Stichting Habo's Hof

de opvang (en eventueel herplaatsing) van verwaarloosde en/of mishandelde (landbouw)huisdieren.

de opvang van oude dieren die recht hebben op een goede rustige oude dag.

tijdelijke opvang als gevolg van persoonlijke omstandigheden ( zoals ziekte, quarantaine in verband met export of import).

Ambulante verzorging bij afwezigheid of andere persoonlijke omstandigheden van de eigenaar van dieren.

het geven van advies met betrekking tot aanschaf, huisvesting, voeding, vervoer en wet- en regelgeving.Bankgegevens

Bankrekening nummer NL32RABO0114988323 t.n.v. Stichting Habo's Hof in Ter Apel.

Stichting Habo's Hof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 02090517.

naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)