Jaarverslag 2013


Het jaar van de veranderingen


Het jaar 2013 was nog jong toen we op 12 januari tijdens de laatste voerronde 's avonds de merrie Stormy aantroffen met schuim om de momd. de gewaarschuwde dierenarts constateerde acuut hartfalen en waarop we hebben moeten besluiten om Stormy te laten inslapen. Ze heeft de respectabele leeftijd van bijna 32 jaar gehaald.


Een maand later was kater Tom zo ziek dat wij hem op zondagmiddag met spoed naar onze dierenkliniek Arts & Dier in Klijndijk hebben moeten brengen.
Daar aangekomen raakte Tom zo in paniek dat hij wild om zich een beet en Mieke in de hand beet met een slagaderlijke bloeding tot gevolg. De dierenarts heeft een noodverband en volgde er opnieuw een spoedrit maar nu naar de eerste hulppost van het ziekenhuis.en 8 dagen later Indy, onze stamoudste van 36 jaar.
Indy heeft zich op hoge leeftijd nog bemoeid met de opvoeding van het flesse veulen Billy. Op de foto is Indy 32 jaar oud.


Studiohan

Crisisopvang

Op verzoek van overheidsinstanties heeft Stichting Habo's Hof in 2012 zich ontfermt over een geitenbok die sterk vermagerd was als gevolg van ernstige verwaarlozing. De bok was op sterven na dood. Het heeft twee dagen geduurd voor er weer een beetje ontlasting kwam. De crisisopvang zou slechts om het weekeinde gaan. Uitendelijk werd het 5 weken waarna het dier door ons is overgenomen en in definitieve opvang is gekomen.
Definitieve opvangIn 2013 heeft Stichting Habo's Hof geen nieuwe dieren opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven.

Bemiddeling

In 2010 is Stichting Habo's Hof definitief gestopt met het bemiddelen en herplaatsen van dieren. De reden hiervoor is dat de tijd ontbrak om naast de verzorging van de dieren die wij reeds in opvang hebben, ook nog nieuw aangeboden dieren te gaan bemiddelen en herplaatsen. Ondanks diverse aankondigingen op onze website, werden en worden we nog wekelijks benaderd met het verzoek om voor een dier een ander thuis te vinden. Helaas ontbreken ons de tijd en middelen om

Afscheid

Ook in 2012 hebben wij weer afscheid moeten nemen een aantal dieren.
Het betrof 2 paarden (31 en 36 jaar), een pony (29 jaar) en een schaap (11 jaar).

Fondsenwerving

Habo's Hof is vol. Stichting Habo's Hof is een kleine stichting met weinig financiële middelen en ontvangt geen subsidie van gemeenten, provincie, rijksoverheid of andere instanties.

Dachten wij dat we in 2011 al het laagste peil bereikt hadden voor wat betreft de ontvangen donaties, in 2012 bleek dat het nog lager kon. Opnieuw waren de gevolgen van de aanhoudende crisis in de wereld duidelijk merkbaar.

Ook dit jaar zijn de opbrengsten van de verkoop van loten van de Sponsor Bingo Loterij teruggelopen. Men kan mee spelen in de Sponsor Bingo Loterij voor Stichting Habo's Hof en de helft van de inleg komt ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

Giften en donaties

Ondanks de crisis heeft Stichting Habo's Hof diverse donaties in natura ontvangen. Donaties in de vorm van honden- en kattenvoer, krachtvoer, voerwortelen en dekens voor de paarden zoals we dit jaar hebben mogen ontvangen zijn zeer welkom.Cijfers

Onderstaand een overzicht van het verbruik op Habo's Hof gedurende 2011:

24.420 kilogram hooi

10.305 kilogram stro

4.620 kilogram Hemparade (Hennep strooisel)

2.400 kilogram gedroogde gras mix / Lucerne

12.080 kilogram grasbrok

2.000 kilogram pulpbrok

4.500 kilogram Subli Seniores Priores (vloeibaar paarden voer voor oudere paarden)

200 kilogram paarden/ponybrok

200 kilogram paardenmuesli / voedingssupplementen

600 kilogram schapen en geitenbrokken

380 kilogram hondenbrok

325 kilogram kattenvoerDe toekomst

De sinds juli 2009 ingevoerde opnamestop blijft van kracht want Habo's Hof zit helemaal vol. De zorg voor de dieren die Habo's Hof in opvang heeft vraagt steeds meer tijd. Oudere dieren hebben meer verzorging en andersoortig voedsel nodig. Gelukkig waren de hooi en stro oogsten in 2012 weer ruim voldoende waardoor de record prijzen van 2011 weer terug gebracht werden tot een normaal niveau.

Met teruglopende inkomsten als donaties en adopties, zal Stichting Habo’s Hof nog meer dan in het verleden op de financiën moeten letten. Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.
Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen op afspraak, zodat we tijd vrij kunnen maken om een rondleiding te verzorgen.

Hoe kunt u Stichting Habo's Hof steunen :

Algemeen nut beogende instelling


Stichting Habo's Hof is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.

Dit betekent dat giften aan Stichting Habo's Hof aftrekbaar zijn van de belasting onder bepaalde voorwaarden:Giften

Voor gewone giften aan Stichting Habo's Hof geldt een drempelbedrag en een maximaal aftrekbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag: 10% van uw drempelinkomen.

(Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.)
Bron : de Belastingdienst (gewone giften)

Periodieke giften

In plaats van een éénmalige gift kunt u Stichting Habo's Hof ook steunen met een periodieke schenking. Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:

- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
- u regelmatig bedragen overmaakt naar Stichting Habo's Hof
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- het overmaken van deze bedragen uiterlijk bij uw overlijden eindigt
- u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet
- Stichting Habo's Hof u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Bron : de Belastingdienst (periodieke giften)

Donatie

Heeft u een Hart voor Dieren en wilt u ook uw steentje bijdragen steun dan Stichting Habo's Hof door uw donatie over te maken op:
bankrekening nummer 1149.88.323 t.n.v. Stichting Habo's Hof in Ter Apel.

On-line donatie module Stichting GeefGratis

via de online donatie module van Stichting GeefGratis kunt u online doneren middels uw bank (iDEAL), Bill, Wallie, PayPal of machtiging.

ONLINE DONEREN


Speel mee in de VriendenLoterij

Stichting Habo’s Hof steunen en kans maken op prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van Stichting Habo’s Hof en jij maakt elke maand kans op een prijzenpakket met fantastische geldprijzen, vakanties voor jou en je vrienden, auto's, TV's en meer dan een miljoen andere prijzen.

Winnen is leuker met de VriendenLoterij. Voor jou, je vrienden, voor Stichting Habo’s Hof, voor iedereen! Want als jij wint, winnen je vrienden ook. En jij bepaalt wie!

Klik hier of bel 0900 300 1400 (10cpm) en speel vandaag nog mee!

Natuurlijk kunt u ons ook in natura steunen

Met bijvoorbeeld oude handdoeken, lakens, dekens, winterwortelen, appelen, hooi, brood, paardenmuesli, gemengd graan, Hartog Lucerne, Hartog Gras Mix, etc. etc.

naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)