Jaarverslag 2011


Ziekte

De eerste maanden van 2011 stonden in het teken van ziekte en vele bezoeken door dierenartsen.
Medio januari werden alle paarden op Habo's Hof getroffen door een hardnekkig virus wat alle paarden in zijn greep had. De dieren hoesten ongeveer 2 - 3 dagen heel hard, diep en langdurig. Tot overmaat van ramp werd eind januari bij één van de ponies de ziekte Droes geconstateerd. Droes is een zeer besmettelijke bacteriële infectie. Twee keer per dag moesten we de pony temperaturen, de abcessen schoonmaken en zalf smeren. Daarna werd de stal en het gebruikte gereedschap ontsmet. Door het strikt hanteren van voorzorgsmaatregelen en het gebruik van aangepaste kleding hebben wij kunnen voorkomen dat de andere paarden en ponies besmet raakten. Voor enkele van de oudere en zwakkere dieren zou dat fataal geweest zijn. Pas op 1 mei werd de zieke pony genezen verklaard. De dierenartsen kwamen gemiddeld 2 keer per week om de zieke dieren te bekijken en te behandelen.




Om de hoeveelheid werk te beperken hebben we voor alle dieren nu automatische drinkbakken geïnstalleerd en voor de ponies die dag en nacht, zomer en winter buiten staan hebben we een overkapping gebouwd met 10 ruime droge voerplekken, van 5 bij 6 meter.




Ondanks alle ziekte en kansen op besmetting heeft opvangmerrie Jane, welke wij in November 2010 hebben binnengekregen en drachtig bleek te zijn, in juli een prachtig hengst veulen op de wereld gezet.



Crisisopvang

Voor het eerst sinds jaren heeft Stichting Habo's Hof gedurende 2011 geen dieren in crisisopvang genomen. Crisis opvang is tijdelijke opvang van dieren in verband met ziekte, opname in een verpleeghuis of ander persoonlijke omstandigheden van de eigenaar. Wij kunnen helaas geen tijd meer vrijmaken voor de opvang van dit soort dieren. De verzorging van de dieren die wij reeds in opvang hebben vraagt zo veel tijd dat wij eenvoudig weg geen tijd meer over hebben.

Tijdelijke opvang

De tijdelijke opvang mogelijkheden zoals opvang tijdens de vakantie of bij een verhuizing hebben wij gestaakt. Nadat wij de laatste verplichtingen waren nagekomen, hebben wij de opvangmogelijkheden afgebroken en elders geplaatst zodat de dieren die we in opvang hadden nog beter konden huisvesten.

Definitieve opvang


In 2011 heeft Stichting Habo's Hof zelf 2 ponies (inclusief het geboren veulen Eyes Of Nanette, 4 poezen, en een hond opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven.



Bemiddeling

In 2010 is Stichting Habo's Hof definitief gestopt met het bemiddelen en herplaatsen van dieren. De reden hiervoor is dat de tijd ontbrak om naast de verzorging van de dieren die wij reeds in opvang hebben, ook nog nieuw aangeboden dieren te gaan bemiddelen en herplaatsen. Ondanks diverse aankondigingen op onze website, werden en worden we nog wekelijks benaderd met het verzoek om voor een dier een ander thuis te vinden.

Afscheid


Helaas hebben wij ook in het afgelopen jaar weer afscheid moeten nemen een aantal dieren.
Het betrof 1 schaap (11 jaar) en een pony (29 jaar).



Stage

Gedurende de eerste helft van het jaar 2011 hebben wij 3 stagiaires gehad van het AOC Terra College in Emmen.

Habo's Hof heeft als gevolg van door de overheid opgedrongen wijzigingen in de wijze waarop stagiaires begeleid moeten worden en de houding van de onderwijsinstellingen, de begeleiding van stagiaires vanaf het schooljaar 2011-2012 beëindigd. Wij zijn van mening dat het onderwijs verantwoordelijk is voor het onderrichten van de jeugd en dat deze verantwoordelijkheid niet op de schouders van stage bedrijven danwel praktijkbegeleiders mag komen te liggen.

Fondsenwerving

Habo's Hof is vol. Stichting Habo's Hof is een kleine stichting met weinig financiële middelen en ontvangt geen subsidie van gemeenten, provincie, rijksoverheid of andere instanties.
De gevolgen van de aanhoudende crisis in de wereld waren in 2011 ook voor Habo's Hof duidelijk merkbaar. Het aantal ontvangen donaties liep hard terug naar het laagste peil in het bestaan van Habo’s Hof. Daarbij komt dat 2 eigenaren van dieren, die wij in de vorm van crisisopvang hebben opgevangen, de gemaakte kosten weigeren te betalen.

Voor het tweede jaar op rij zijn ook de opbrengsten van de verkoop van loten van de Sponsor Bingo Loterij in 2011 fors teruggelopen. Men kan mee spelen in de Sponsor Bingo Loterij voor Stichting Habo's Hof en de helft van de inleg komt ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

Giften en donaties

Ondanks de crisis heeft Stichting Habo's Hof diverse donaties in natura ontvangen. Donaties in de vorm van honden- en kattenvoer, krachtvoer, voerwortelen en dekens voor de paarden zijn zeer welkom.

Cijfers

Onderstaand een overzicht van het verbruik op Habo's Hof gedurende 2011:

23.275 kilogram hooi

18.575 kilogram stro

4.500 kilogram Hemparade (Hennep strooisel)

4.060 kilogram gedroogde gras mix / Lucerne

5.910 kilogram grasbrok

1.100 kilogram pulpbrok

4.500 kilogram Subli Seniores Priores (vloeibaar paarden voer voor oudere paarden)

340 kilogram paarden/ponybrok

200 kilogram paardenmuesli / voedingssupplementen

600 kilogram schapen en geitenbrokken

600 kilogram hondenbrok

200 kilogram kattenvoer



De toekomst

De sinds juli 2009 ingevoerde opnamestop blijft van kracht want Habo's Hof zit helemaal vol. De zorg voor de dieren die Habo's Hof in opvang heeft vraagt steeds meer tijd. Oudere dieren hebben meer verzorging en andersoortig voedsel nodig. Door de record hoge prijzen voor stro, hooi en granen zijn de kosten voor voer met 15 tot 20% gestegen. We kunnen nu alleen maar hopen dat de opbrengsten van de oogsten van 2012, beter zijn en er voor zullen zorgen dat de prijzen weer zullen dalen.

Met teruglopende inkomsten als donaties en adopties, zal Stichting Habo’s Hof nog meer dan in het verleden op de financiën moeten letten. Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.
Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen op afspraak, zodat we tijd vrij kunnen maken om een rondleiding te verzorgen.

Hoe kunt u Stichting Habo's Hof steunen :

Algemeen nut beogende instelling


Stichting Habo's Hof is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.

Dit betekent dat giften aan Stichting Habo's Hof aftrekbaar zijn van de belasting onder bepaalde voorwaarden:



Giften

Voor gewone giften aan Stichting Habo's Hof geldt een drempelbedrag en een maximaal aftrekbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag: 10% van uw drempelinkomen.

(Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.)
Bron : de Belastingdienst (gewone giften)

Periodieke giften

In plaats van een éénmalige gift kunt u Stichting Habo's Hof ook steunen met een periodieke schenking. Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:

- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
- u regelmatig bedragen overmaakt naar Stichting Habo's Hof
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- het overmaken van deze bedragen uiterlijk bij uw overlijden eindigt
- u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet
- Stichting Habo's Hof u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Bron : de Belastingdienst (periodieke giften)

Donatie

Heeft u een Hart voor Dieren en wilt u ook uw steentje bijdragen steun dan Stichting Habo's Hof door uw donatie over te maken op:
bankrekening nummer 1149.88.323 t.n.v. Stichting Habo's Hof in Ter Apel.

On-line donatie module Stichting GeefGratis

via de online donatie module van Stichting GeefGratis kunt u online doneren middels uw bank (iDEAL), Bill, Wallie, PayPal of machtiging.

ONLINE DONEREN


Speel mee in de VriendenLoterij

Stichting Habo’s Hof steunen en kans maken op prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van Stichting Habo’s Hof en jij maakt elke maand kans op een prijzenpakket met fantastische geldprijzen, vakanties voor jou en je vrienden, auto's, TV's en meer dan een miljoen andere prijzen.

Winnen is leuker met de VriendenLoterij. Voor jou, je vrienden, voor Stichting Habo’s Hof, voor iedereen! Want als jij wint, winnen je vrienden ook. En jij bepaalt wie!

Klik hier of bel 0900 300 1400 (10cpm) en speel vandaag nog mee!

Natuurlijk kunt u ons ook in natura steunen

Met bijvoorbeeld oude handdoeken, lakens, dekens, winterwortelen, appelen, hooi, brood, paardenmuesli, gemengd graan, Hartog Lucerne, Hartog Gras Mix, etc. etc.

naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)