Jaarverslag 2010


Een koude start

De sneeuw en vorst periode die half december 2009 al was begonnen bepaalde de eerste 3 maanden van 2010. Door het vroege in vallen van een winter met veel sneeuw en temperaturen van -10, moest er veel geïmproviseerd worden om alle dieren op tijd van hun water voer te voorzien. s schone stallen had en voer. Met name de pony's die buiten verbleven hadden, ondanks de schuil mogelijkheden, extra voeding en aandacht nodig.
Halverwege maart kwam gelukkig een einde aan de lange periode van vorst. Zo'n winter is een regelrechte aanslag op de conditie van de dieren.Media aandacht

In januari werden de werkzaamheden Habo's Hof belicht in het radioprogramma Noordmannen van RTV Noord op zondag ochtend.
In het februari nummer van het magazine voor de paardenliefhebber, Bit staat een reportage over de opvangactiviteiten van Habo's Hof met prachtige foto's.


G. PlatenEen foto van de Friese Merrie Doed is gebruikt voor het jeugdboek "Vicky" van Tjits Puijker.Brand

Eind april werd Habo´s Hof getroffen door een brand welke gepaard ging met een grote rookontwikkeling. De 5 oudste pony's die in de schuur stonden waar de brand woedde, zijn met veel moeite uit de schuur gehaald terwijl de rook de schuur inmiddels volledig had gevuld en er geen hand voor ogen meer te zien was. De brand heeft een grote impact op het dagelijkse leven van zowel mens als dier gehad.

Crisisopvang

Ondanks het besluit geen dieren meer op te vangen hebben wij, als gevolg van het overlijden van de eigenaren, toch 3 honden opgevangen. Gelukkig konden deze dieren binnen enkele dagen worden herplaatst.Definitieve opvang

Gedurende het jaar 2010 heeft Habo´s Hof, twee pony's opgenomen die tot hun dood op Habo´s Hof mogen blijven.Bemiddeling

Stichting Habo's Hof is in 2010 noodgedwongen gestopt met het bemiddelen en herplaatsen van dieren. De reden hiervoor is dat de tijd ontbrak om naast de verzorging van de dieren die wij reeds in opvang hebben, ook nog nieuw aangeboden dieren te gaan bemiddelen en herplaatsen. Ondanks diverse aankondigingen worden we nog wekelijks benaderd met het verzoek om voor een dier een andere plaats te vinden.

Het gaat dan veelal om oudere katten die na een mooi leven incontinent worden en dan maar worden weggedaan. Bij honden gaat het met name om honden die men uit met name Oostbloklanden en landen als Griekenland en Spanje. Deze honden worden bij de eigenaar weggekocht, uit een asiel meegenomen tijdens de vakantie of via instanties, die zich bezig houden met de bemiddeling van “opvanghonden” in de betrokken landen, naar Nederland gehaald. Na enkele maanden tot een jaar blijkt dat de honden toch niet zo zijn geworden als dat men dacht of is de hond zelfs agressief naar mens en dier toe.
Dit terwijl de asiels in Nederland al vol zitten met leuke honden.

In 2010 was de crisis aanleiding voor veel mensen om hun paard of pony weg te doen. Door de hoge kosten voor de verzorging van het dier zocht men een oplossing om het dier van de hand te doen. De prijzen voor paarden en pony’s waren zo laag dat verkoop geen optie was. En om te voorkomen dat het dier in het handelscircuit terecht kwam werd Stichting Habo's Hof regelmatig een paard of pony aangeboden. Men wilde dan wel eigenaar blijven maar het dier werd gratis aan Stichting Habo's Hof overgedaan en de kosten zouden dan ook voor rekening van Stichting Habo’s Hof komen. Uiteraard hebben wij deze mensen uitgelegd dat het niet zo werkt dat ze maar een andere oplossing moesten gaan zoeken.

Omdat wij na plaatsing van een dier controle blijven houden op de opvangadressen zijn we ook daar nog veel tijd aan kwijt.

Afscheid

De opvang van oudere dieren betekent dat het onafwendbare einde vaak nabij is. Wanneer een dier geen dierwaardig bestaan meer kan lijden voeren wij overleg met onze dierenartsen en worden geeuthanaseerd. Ofschoon we alle dieren begeleiden bij het euthanaseren raak je er nooit aan gewend. Ieder dier heeft zijn eigenaardigheden en als je weet dat een dier uit zijn/haar lijden verlost is verzacht dat het leed enigszins.

In 2010 hebben wij afscheid moeten nemen van een varken (13 jaar), een hond (15 jaar) een schaap (9 jaar), 3 pony's (3, 15 en 33 jaar) en 3 paarden (21, 26 en 28 jaar)

Grote foto:Doed (28). V.l.n.r.Snuit (13), Aranka (3), Kilaine (15) en Hektor (15)

Stage

Habo's Hof vindt het belangrijk om kennis over te dragen aan een ieder die met dieren omgaat. We zijn sinds 2005 een Aequor erkend als opleidingsbedrijf voor VMBO en MBO studenten dierverzorging, paardenhouderij en -sport. Een stage is er om te leren hoe het er in het echte werk aan toe gaat. Hier krijgen leerlingen de kans om zich de werkzaamheden eigen te maken. Habo's Hof steek veel tijd aan de begeleiding van stagiaires. De leerlingen worden bij alles betrokken. Bezoek van de dierenarts, tandarts, hoefsmid en voerleverancier. Daarnaast leveren wij gegevens aan voor werkstukken en wordt alles uitgelegd. De volledige administratie is in te zien want getallen zeggen vaak meer dan woorden.In 2010 hebben wij aan 4 leerlingen van AOC Terra Emmen en 3 leerlingen van het AOC Terra te Groningen een stage plaats geboden.
Door persoonlijke omstandigheden gedwongen hebben wij moeten besluiten te stoppen met het begeleiden van stagiaires met ingang van het nieuwe schooljaar (2011-2012). Fondsenwerving

Habo's Hof is vol. Stichting Habo's Hof is een kleine stichting met weinig financiële middelen en ontvangt geen subsidie van gemeenten, provincie, rijksoverheid of andere instanties.

De gevolgen van de wereldwijde financiële crisis hebben Stichting Habo’s Hof ook in 2010 ernstig geraakt. Helaas is ook de financiële steun van zo goed als alle voormalige eigenaren beëindigd en zijn donaties stopgezet waardoor de kosten volledig door Stichting Habo's Hof betaald moeten worden hetgeen een enorme aanslag is op onze financiële middelen.

Ook de opbrengst van de verkoop van loten van de Sponsor Bingo Loterij is in 2010 teruggelopen naar een dieptepunt. Men kan mee spelen in de Sponsor Bingo Loterij voor Stichting Habo's Hof en de helft van de inleg komt ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

Giften en donaties

In 2010 heeft Stichting Habo's Hof naast financiële donaties ook donaties in natura ontvangen. Donaties in de vorm van dekens, honden- en kattenvoer, 900 kilo merriebrok en hooi en stro.

Jubileum

Op 11 oktober 2010 bestond Stichting Habo’s Hof 5 jaar. In deze 5 jaar is er veel gebeurd. Helaas is er voor de dieren in Nederland nog niet veel veranderd. Wij merken nog dagelijks hoe belangrijk het is dat er een vangnet is voor de dieren die in de reguliere opvang niet terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte of het overlijden van de eigenaren van een dier. De opvang mogelijkheden zijn beperkt en ook de commercie probeert hier nu een slaatje uit te slaan. Velen starten een dierenopvang met de verwachting om er geld mee te kunnen verdienen. Het tegendeel is echter waar.

Cijfers

Onderstaand een overzicht van het verbruik op Habo's Hof gedurende 2010:

25.000 kilogram hooi

19.000 kilogram stro

5.100 kilogram Hemparade (Hennep strooisel)

3.340 kilogram gedroogde gras mix / Lucerne

3.170 kilogram grasbrok

4.900 kilogram Subli Seniores Priores (vloeibaar paarden voer voor oudere paarden)

1.600 kilogram paarden/ponybrok

400 kilogram paardenmuesli / voedingssuplementen

1.050 kilogram gemengde granen

600 kilogram schapen en geitenbrokken

600 kilogram hondenbrok

200 kilogram kattenvoerDe toekomst

We hebben op 31 juli 2009 een volledige opnamestop in moeten stellen. Habo's Hof zit helemaal vol, er kan geen dier meer bij.

De grote hoeveelheid oude dieren zorgt er voor, dat de kosten voor speciale voeding, voedingssupplementen, medicijnen en andere vormen van medische zorg zullen toenemen. Met teruglopende inkomsten als donaties en adopties, zal Stichting Habo’s Hof nog meer dan in het verleden op de financiën moeten letten.

Daarnaast zijn er persoonlijke omstandigheden die ons noodzaken om de ingestelde opname stop voor onbepaalde tijd te handhaven.

Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.

Hoe kunt u Stichting Habo's Hof steunen :

Algemeen nut beogende instelling


Stichting Habo's Hof is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.

Dit betekent dat giften aan Stichting Habo's Hof aftrekbaar zijn van de belasting onder bepaalde voorwaarden:Giften

Voor gewone giften aan Stichting Habo's Hof geldt een drempelbedrag en een maximaal aftrekbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximale aftrekbedrag: 10% van uw drempelinkomen.

(Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.)
Bron : de Belastingdienst (gewone giften)

Periodieke giften

In plaats van een éénmalige gift kunt u Stichting Habo's Hof ook steunen met een periodieke schenking. Uw gift is een aftrekbare periodieke gift, als:

- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
- u regelmatig bedragen overmaakt naar Stichting Habo's Hof
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- het overmaken van deze bedragen uiterlijk bij uw overlijden eindigt
- u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet
- Stichting Habo's Hof u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Bron : de Belastingdienst (periodieke giften)

Donatie

Heeft u een Hart voor Dieren en wilt u ook uw steentje bijdragen steun dan Stichting Habo's Hof door uw donatie over te maken op:
bankrekening nummer 1149.88.323 t.n.v. Stichting Habo's Hof in Ter Apel.

On-line donatie module Stichting GeefGratis

via de online donatie module van Stichting GeefGratis kunt u online doneren middels uw bank (iDEAL), Bill, Wallie, PayPal of machtiging.

ONLINE DONEREN

Speel mee in de Sponsor Bingo Loterij

Steun Stichting Habo's Hof en maak kans op €uro 100.000,-!
Een bijdrage leveren aan het werk van Stichting Habo's Hof èén zelf elke week kans maken op €uro 100.000,- ? Sponsor Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen! Om het werk van Stichting Habo's Hof blijvend mogelijk te maken, is geld nodig. Veel geld. Daarom is Stichting Habo's Hof ongelooflijk blij met de steun van de Sponsor Bingo Loterij.

Ook ú kunt Stichting Habo's Hof direct steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. En u kunt er ook nog eens elke week €uro 100.000,- mee winnen, of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!

Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts €uro 7,80 per maand. Als u dat wilt, gaat de helft hiervan (€uro 3,90) rechtstreeks naar Stichting Habo's Hof, iedere maand opnieuw.

Klik hier of op onderstaande link als u Stichting Habo's Hof wilt steunen via de Sponsor Bingo Loterij. Alvast veel succes met uw deelname en hartelijk dank voor uw steun!


Speelt u reeds mee met de Sponsor Bingo Loterij maar wilt u Stichtings Habo's Hof steunen dan kunt u door hier te klikken uw loten omzetten. Van ieder lot gaat dan voortaan €uro 3,90 rechtstreeks naar Stichtings Habo's Hof. U kunt dit achteraf controleren op uw bankafschrift. Er wordt dan vermeld dat u mee speelt voor Stichting Habo´s Hof.

Natuurlijk kunt u ons ook in natura steunen

Met bijvoorbeeld oude handdoeken, lakens, dekens, winterwortelen, appelen, hooi, brood, paardenmuesli, gemengd graan, Hartog Lucerne, Hartog Gras Mix, etc. etc.


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)