Jaarverslag 2009


Een rustig begin

Het jaar 2009 begon relatief rustig. Ook voor Stichting Habo's Hof werd de financiële crisis merkbaar. We ontvingen meer aanvragen voor bemiddeling en opvang van dieren als gevolg van verslechterde financiële omstandigheden van de eigenaar.

Vanaf begin mei hebben we de werkzaamheden uitgebreid met het verzorgen van een kudde pony’s in het Drentse Exloo, zo’n 20 kilometer van Ter Apel verwijderd. De pony’s zijn na het overlijden van de eigenaar door Stichting Habo's Hof opgevangen.Media aandacht

Wederom is Stichting Habo’s Hof door de landelijke media geïnterviewd. In februari werd een reportage van het SBS6 programma Hart van Nederland gemaakt naar aanleiding van de constatering door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van de toename in de meldingen over verwaarlozing van paarden in 2008.

De hoofdrol was voor de 33-jarige pony Indy, die op zijn oude dag nog de zorg voor een moederloos veulen op zich genomen heeft.In juli heeft Hart van Nederland wederom een reportage gemaakt op Habo’s Hof. Dit maal naar aanleiding van het feit dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming steeds meer meldingen binnen krijgt van verwaarlozing en mishandeling van dieren. Nu werd er aandacht besteed aan een hond, een kat en een pony welke Stichting Habo's Hof in opvang had.Crisis opvang

Stichting Habo's Hof heeft gedurende 2009 diverse dieren tijdelijk opgevangen in verband met ziekte, opname in een verpleeghuis of ander persoonlijke omstandigheden van de eigenaar. Met name de zorg voor dieren van overleden eigenaren is in 2009 enorm gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Stichting Habo's Hof wordt vaak na het overlijden van de eigenaar door de familie benaderd om het huisdier op te nemen omdat niemand voor het dier kan of wil zorgen. Voor deze dieren hebben wij extra nood opvang mogelijkheden die het gehele jaar 2009 bezet geweest zijn. Stichting Habo's Hof heeft alle dieren vanuit de crisisopvang gelukkig weer kunnen herplaatsen.Tijdelijke opvang

Werd in voorgaande jaren de tijdelijke opvang regelmatig gebruikt voor dieren die in verband met verhuizing, tijdelijk voor langere periode, elders ondergebracht moesten worden, in 2009 hebben we slechts één dier tijdelijk opgevangen als gevolg van een verhuizing.


Studiohan

Definitieve opvang

Begin mei 2009 werd Stichting Habo's Hof benaderd na het overlijden van de eigenaar van een 30-tal pony’s. De eigenaresse heeft ons reeds in 2006 gevraagd om na haar overlijden een gedeelte van haar pony’s op te vangen. Na haar overlijden heeft Habo's Hof uiteindelijk de zorg voor 22 pony’s op zich genomen.


Een aantal pony’s zijn direct overgebracht naar Habo’s Hof in verband met de hoge leeftijd van de dieren. De overige dieren zijn gedurende de maand juni op één plek samengebracht.Dagelijks werden de pony’s door Habo’s Hof bezocht en verzorgd. Gedurende de rest van het jaar zijn er enkele pony’s overgebracht naar Habo's Hof om daar de benodigde verzorging te kunnen krijgen. Door de hoge leeftijd konden de pony’s niet genoeg voedingsstoffen uit het gras in de weide opnemen. Medio december zijn de overgebleven 9 pony’s overgebracht naar Habo’s Hof.
Gedurende het jaar 2009 heeft Stichting Habo's Hof zelf 22 pony’s, een poes en een hond opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven.

Een hond die wij reeds 2,5 jaar in opvang hadden kon eindelijk weer terug naar zijn eigenaar omdat de privé omstandigheden veranderd waren.Bemiddeling

Stichting Habo's Hof maakt gebruik van contacten die in de loop van de jaren zijn opgebouwd. Hierdoor zijn wij in staat gebleken om vele dieren onder te kunnen brengen. Daarnaast wordt dit netwerk gebruikt om potentiële opvangadressen te bekijken en te beoordelen op geschiktheid. Na plaatsing van een dier blijven wij controle houden op de opvangadressen.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal dieren per diersoort wat door Habo's Hof in de afgelopen jaren is opgevangen dan wel is bemiddeld naar een nieuwe eigenaar.

  Paard  Pony  Schaap  Geit   Hond  Poes  Overig 
2006  22  15  19  12 
2007  37  25  17  18  38  23 
2008  39  28  21  19  40  28 
2009  29  48  45  28  35  26 


Vakantieopvang

De vakantie opvang voor honden en poezen waarmee Stichting Habo's Hof extra inkomsten kon genereren, is ook in 2009 weer een groot succes geweest. Ook dit jaar hebben we vele dieren moeten afwijzen. Gedurende de diverse vakantieperioden in 2009 hebben wij 10 honden en 5 poezen in vakantie opvang gehad.

Afscheid

In het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal dieren. De meeste dieren zijn een natuurlijke dood gestorven en enkele dieren hebben wij laten euthanaseren om ze verder lijden te besparen. In totaal betrof het: 4 schapen (6, 10, 13 en 14 jaar), 2 honden (7 en 12 jaar), 2 poezen (16 en 22 jaar), een paard (28 jaar) en een pony (28 jaar).Stage

Habo's Hof heeft een Aequor erkenning als opleidingsbedrijf voor VMBO en MBO (niveau 1 tot en met 4) studenten dierverzorging, paardenhouderij en -sport. Door het begeleiden van stagiaires proberen wij om onze kennis over te brengen op de toekomstige generatie dierenhouders / verzorgers.

Gedurende het jaar 2009 hebben wij 3 stagiaires gehad van het AOC Terra College in Groningen en 5 stagiaires van het AOC Terra College in Emmen.Fondsenwerving

Door het enorme aanbod van dieren de afgelopen jaren hebben wij een opname stop moeten instellen. Habo's Hof is vol. Stichting Habo's Hof is een kleine stichting met weinig financiële middelen en ontvangt geen subsidie van gemeenten, provincie, rijksoverheid of andere instanties.

De kosten voor opvang en verzorging betalen wij van donaties, adoptie van opvang dieren en verkoop van honden benches en Senseo- en melk mokken voorzien van dierenafbeeldingen. De opbrengst van de verkochte artikelen komt volledig ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.De wereldwijde financiële crisis heeft Stichting Habo's Hof ernstig geraakt. Helaas is ook de financiële steun van vele voormalige eigenaren weggevallen en donaties zijn stopgezet waardoor de kosten volledig door Stichting Habo's Hof betaald moeten worden hetgeen een enorme aanslag is op onze financiële middelen. De opgebouwde reserves zijn hierdoor inmiddels volledig opgesoupeerd.

Ook de opbrengst van de verkoop van loten van de Sponsor Bingo Loterij is in 2009 fors teruggelopen. Men kan mee spelen in de Sponsor Bingo Loterij oor Stichting Habo's Hof en de helft van de inleg komt ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

Giften en donaties

In 2009 heeft Stichting Habo's Hof diverse giften en donaties mogen ontvangen.

Naast financiële donaties zoals een bijdrage in de kosten van het voer van de Dieren Loterij (Stichting Dieren Lot) hebben wij ook zeer bruikbare donaties in natura ontvangen. Donaties in de vorm van honden- en kattenvoer, krachtvoer, voerwortelen en dekens voor de paarden en van een buurtgenoot van het weiland in Exloo, waar de pony’s van de overleden eigenaar stonden, hebben wij 160 pak gerste- en tarwestro gekregen.De toekomst

We hebben op 31 juli 2009 een volledige opnamestop in moeten stellen. Habo's Hof zit helemaal vol, er kan geen dier meer bij.

Naast de financiële middelen ontbreekt het ons aan fysieke hulp. Habo’s Hof heeft alleen jonge gezonde pony’s het hele jaar rond buiten lopen. De oude paarden staan op stal en komen dagelijks buiten in het weiland. Dat betekent dat dagelijks de stallen uitgemest moeten worden omdat oudere paarden ook vaak last hebben van stofwisselingziekten en gebreken aan nieren etc. Helaas blijkt in de praktijk dat dit zware werk voor met name de jongere generaties te zwaar is en zien potentiële vrijwilligers maar ook stagiaires af van het helpen op Habo’s Hof.

Door de grote hoeveelheid opgevangen dieren wordt het steeds moeilijker om ieder dier de juiste verzorging en aandacht te geven die het nodig heeft. Mede daarom zullen wij helaas ook met de vakantieopvang moeten stoppen. Deze vorm van opvang neemt enorm veel tijd in beslag die we hard nodig hebben voor de dieren die wij al in opvang hebben.

De relatief grote hoeveelheid oude dieren zorgt er voor, dat de kosten voor speciale voeding, voedingssupplementen, medicijnen en andere vormen van medische zorg zullen toenemen. Met teruglopende inkomsten als donaties en adopties, zal Stichting Habo’s Hof nog meer dan in het verleden op de financiën moeten letten.

Onderstaand een overzicht van het verbruik op Habo's Hof gedurende 2009:

35.000 kilogram hooi

26.000 kilogram stro

900 kilogram gedroogde gras mix / Lucerne

4.820 kilogram grasbrok

4.750 kilogram slobber (vloeibaar paarden voer)

950 kilogram gemengde granen

700 kilogram schapen en geitenbrokken

1.000 kilogram hondenbrok

200 kilogram kattenvoerZonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.

Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen op afspraak, zodat we tijd vrij kunnen maken om een rondleiding te verzorgen.

naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)