Jaarverslag 2008


Na de media aandacht...

De gevolgen van de landelijke media aandacht van augustus en september 2007 waren duidelijk merkbaar tot in de eerste 2 maanden van 2008. We moesten vele aanvragen voor de opvang van dieren en bemiddeling van dieren naar nieuwe eigenaren afwerken.

Veulenopvang

Toen we dachten eindelijk een rustige periode tegemoet te kunnen gaan verwierp de merrie Rikje haar veulen. Omdat merrie Rikje melk leek te geven hebben wij haar bij de Moederloze Veulen Centrale (telefoon 070 – 311 0 367) aangemeld. Op de 3e dag kwam er uit het zuid westen van Friesland een veulen wat zijn moeder verloren was.Na een week bleek dat de melkproductie van merrie Rikje gestopt was en zijn wij, na overleg met de eigenaar, het veulen met kunstmelk gaan voeren. De eigenaren hebben aangegeven dat zij gezien hun leeftijd, het voeren van een veulen niet aan konden. Dag en nacht, om de 2 uur, moest het veulen gevoerd worden.Crisis opvang

Stichting Habo's Hof heeft de mogelijkheid om dieren tijdelijk op te vangen.
Na een verdubbeling in 2007 hebben we in 2008 de opvangmogelijkheid van honden en katten met nog eens 40% kunnen uitbreiden.Ook in 2008 hebben wij diverse dieren opgevangen die per direct tijdelijk onderdak zochten. Het betrof dieren die door ziekenhuisopname, opname in een afkickcentrum of een verblijf in een opvanghuis voor dak- en thuislozen van de eigenaar tijdelijk opgevangen moesten worden. (Uiteraard respecteren wij de privacy van de eigenaar en de dieren en daarom tonen wij geen afbeeldingen van betrokkenen.)

Tijdelijke opvang

Met name door verhuizingen van de eigenaren hebben wij diverse geiten en vele poezen tijdelijk opgevangen. Vaak ging het om een opvang van enkele maanden omdat het oude huis reeds verkocht was maar het nieuwe huis nog niet betrokken kon worden.Definitieve opvang

Gedurende het jaar 2008 heeft Stichting Habo's Hof zelf een pony, een paard, een kat, een geit en een schaap opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven. De redenen voor opvang liepen uiteen van verhuizing naar een bejaardenwoning tot ernstige ziekte van de eigenaar waardoor deze niet meer in staat was om voor het dier te zorgen.Van de dieren die wij in voorgaande jaren hebben opgenomen, hebben wij voor 4 geiten, een pony en een konijn een nieuw thuis gevonden. Een hond die wij reeds 3 jaar in opvang hadden kon eindelijk weer terug naar haar eigenaar omdat de privé omstandigheden veranderd waren.Bemiddeling

Stichting Habo's Hof maakt gebruik van contacten die in de loop van de jaren zijn opgebouwd. Hierdoor zijn wij in staat gebleken om vele dieren onder te kunnen brengen. Daarnaast wordt dit netwerk gebruikt om potentiële opvangadressen te bekijken en te beoordelen op geschiktheid. Na plaatsing van een dier blijven wij controle houden op de opvangadressen.
Gedurende het jaar 2008 heeft Stichting Habo's Hof voor 39 paarden, 28 pony's, 19 geiten, 21 schapen, 40 honden, 28 katten en 1 konijn een nieuw thuis gevonden.

Vakantie opvang

De in 2007 gestarte vakantie opvang voor paarden, honden en poezen om extra inkomsten voor Stichting Habo's Hof te genereren, is in 2008 uitgegroeid tot een groot succes. We hebben zelfs dieren moeten afwijzen. Alle beschikbare opvangplekken op Habo’s Hof zaten vol.
Gedurende de vakantieperiode hebben wij 5 honden, 4 geiten en 5 poezen in vakantie opvang gehad.Afscheid


In het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een geit (14 jaar oud), een schaap (12½ jaar), 2 honden (beide 13 jaar) en een pony (27 jaar).Stage

Habo's Hof heeft in 2008 opnieuw een Aequor erkenning gekregen als opleidingsbedrijf voor VMBO en MBO (niveau 1 tot en met 4) studenten dierverzorging, paardenhouderij en -sport. Door het begeleiden van stagiaires proberen wij om onze kennis over te brengen op de toekomstige generatie dierenhouders / verzorgers.


Gedurende het jaar 2008 hebben wij een stagiaire gehad van het AOC Terra College in Groningen en 5 stagiaires van het AOC Terra College in Emmen.Fondsenwerving


De media aandacht in 2007 heeft Stichting Habo's Hof enige financiële ruimte gegeven door een aantal donaties voor de opvang van paarden.

Om inkomsten te genereren was Stichting Habo's Hof in 2007 reeds gestart met de verkoop van honden benches, ook wel kamerkennels genoemd, en de verkoop van kleding voorzien van een geborduurd Habo logo. Daarnaast zijn wij in 2008 begonnen met de verkoop Senseo- en melk mokken voorzien van dierenafbeeldingen. De opbrengst van de verkochte artikelen komt volledig ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.Ook de opbrengst van de verkoop van loten van de Sponsorloterij is in 2008 fors gestegen. Door mee te spelen in de Sponsorloterij voor Stichting Habo's Hof komt de helft van de inleg ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

Giften en donaties

Stichting Habo's Hof heeft in 2008 diverse giften en donaties mogen ontvangen. Naast financiële donaties zoals een bijdrage in de kosten van het voer van de Dieren Loterij, de opbrengsten van benefiet dans- en zang voorstellingen en een open dag van het AOC Terra College in hebben wij ook zeer bruikbare donaties in natura ontvangen. Donaties in de vorm van krachtvoer, voerwortelen en dekens voor de paarden en voor de honden en katten hebben wij onder andere een bestelbus gevuld met voer mogen ontvangen.De toekomst

Door steun van enkele instanties onder andere de Dierenloterij en particulieren zijn wij in staat geweest het jaar 2008 met een positief saldo af te sluiten. De in 2008 reeds fors gestegen prijzen voor graanproducten en stro zullen in 2009 alleen maar blijven stijgen. Dat betekent een extra aanslag op de liquide middelen van Stichting Habo’s Hof naast de reeds hoge kosten voor speciale voeding, voedingssupplementen, medicijnen en dierenartskosten voor de veelal oude, mishandelde of zieke dieren. We zullen daarom in 2009 alle zeilen moeten bij zetten om het hoofd boven water te kunnen houden.Ook de economische recessie is duidelijk merkbaar geworden. De hoeveelheid dieren welke ter herplaatsing zijn aangeboden is enorm gestegen in het laatste kwartaal van 2008. Als het economisch slechter gaat neemt de dierenliefde ook ineens af.

Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.

Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen op afspraak, zodat we tijd vrij kunnen maken om een rondleiding te verzorgen.

naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)