Jaarverslag 2007


Het jaar van de media aandacht

Kenmerkend voor 2007 was het feit dat Stichting Habo's Hof wekelijks 2 tot 3 paarden en pony's aangeboden kregen. Dieren die Stichting Habo's Hof gratis werden aangeboden, maar de verdere kosten voor verzorging zouden dan voor rekening van Stichting Habo's Hof komen. Door het netwerk dat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd in Nederland, België en Duitsland , hebben wij in bijna alle gevallen, gelukkig voor deze dieren, een nieuw onderkomen kunnen vinden.

Media aandacht

Het dumpen van dieren en de daaruit voortvloeiende financiële nood voor Stichting Habo's Hof was de aanleiding voor derden om RTV Noord hierover te informeren waarna een kompleet media circus op gang kwam op 7 augustus 2007.

Het begon met een live uitgezonden radio interview op RTV Noord en een reportage op TV Noord aan het begin van de avond. Na de radio uitzending belde het ANP waarna onder andere alle landelijke dagbladen, Dagblad van het Noorden en Hart van Nederland van SBS6 aandacht aan Habo's Hof hebben besteed. (zie ook Media augustus 2007)

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor ons grootste probleem, het gebrek aan structurele financiële steun en een probleem, wat in de nabije toekomst een zeer groot landelijk probleem gaat worden, namelijk: het overschot aan paarden dat niet meer gebruikt kan worden maar waar geen plaats voor is.

Door de aandacht in de media hopen wij, dat dit probleem nu niet alleen meer het probleem van de paarden opvangcentra in Nederland is, maar ook dat de belangenorganisaties voor dieren en de politiek het probleem zullen erkennen en trachten tot een oplossing te komen.

Inmiddels weten we wel dat Habo's Hof de enige, niet commerciële paardenopvang, in Nederland is.
Medio september heeft RTV Noord gedurende een hele morgen diverse live uitzendingen verzorgd waarbij wederom aandacht besteed werd aan de financiële kant van de opvang door Habo's Hof.Naar aanleiding van de media aandacht hebben wij ruim 200 emailberichten ontvangen van “mensen met een hart vol dierenliefde die ons werk graag willen steunen”. Men wilde heel erg graag een paard/ pony van ons overnemen maar… in ruim 90 % van de reacties moest het dier nog wel te berijden zijn. Er waren mensen bij die zelfs aangaven welke kleur, hoogte en dressuurniveau het paard moest hebben. Op het moment dat wij dan aangaven dat het uitsluitend gaat om oude en dus “onbruikbare” dieren had men geen interesse meer. Men reageerde dan vaak met een opmerking als “ik ga toch geen paard waar ik niets mee kan op stal en /of in de wei zetten ?”

Daarnaast hebben wij zowel in natura als financieel donaties mogen ontvangen van mensen met een hart voor dieren. Zo mochten we onder andere : (paarden)dekens, diverse soorten voer, pakken hooi, voedingssupplementen, kruiden, wormenkuren en zoutblokken in ontvangst nemen.

Wij willen iedereen daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Crisis opvang

Stichting Habo's Hof heeft de mogelijkheid om dieren tijdelijk op te vangen. Voor paarden en pony's is eind december de calamiteitenstal gereedgekomen. De calamiteiten stal is bestemd voor tijdelijke (noodopvang) van paarden en andere landbouw huisdieren. Voor de tijdelijke opvang van honden en poezen hebben wij de opvangcapaciteit kunnen verdubbelen in verband met de groeiende behoefte aan deze plaatsen.
Verder hebben wij diverse dieren tijdelijk opgevangen in verband met ziekenhuisopname, opname in een afkickcentrum of een verblijf in een opvanghuis voor dak- en thuislozen. In bijna alle gevallen is er geen familie of zijn er geen bekenden die de dieren kunnen opvangen en via internet komt men dan bij ons terecht.Helaas was er in alle gevallen geen geld voor opvang. We werden veelal benaderd door instanties als het Leger des Heils en hebben dan de dieren opgehaald en na afloop van de opvangperiode weer teruggebracht bij de eigenaar.

We merken dagelijks hoe belangrijk het is, dat er een vangnet is voor de dieren die in de reguliere opvang niet terecht kunnen.

Tijdelijke opvang

Meerdere malen hebben wij geiten en poezen opgevangen die als gevolg van verhuizing van de eigenaren tijdelijk elders ondergebracht moesten worden. Maar ook honden die direct uit de vertrouwde omgeving weg moesten, omdat bijvoorbeeld de dieren overlast voor de buurt veroorzaakten of omdat de eigenaar moest worden opgenomen in een verzorgingstehuis.Definitieve opvang

Gedurende het jaar 2007 heeft Stichting Habo's Hof zelf 1 pony, 6 honden, een kat, 2 geiten, 3 schapen en 4 kippen opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven.

Vorige

Volgende


Bemiddeling

Door de jaren heen hebben wij vele contacten opgebouwd, waardoor we dieren bij voor ons bekende en dus vertrouwde mensen hebben kunnen onderbrengen. Maar we maken ook gebruik van het opgebouwde netwerk om potentiële opvangadressen te bekijken en te beoordelen op geschiktheid. Daarnaast worden de adressen na plaatsing van een dier door dezelfde mensen na verloop van de tijd gecontroleerd.
Gedurende het jaar 2007 heeft Stichting Habo's Hof voor 37 paarden, 25 pony's, 18 geiten, 17 schapen, 38 honden, 23 katten, 6 konijnen en een hamster een nieuw thuis gevonden.

Diverse dieren zijn door ons van de oude naar de nieuwe eigenaar overgebracht.Vakantie opvang

In 2007 zijn we gestart met vakantie opvang voor paarden, honden en poezen om extra inkomsten voor Stichting Habo's Hof te genereren.

Doordat wij deze opvang kleinschalig houden, kunnen wij daardoor meer aandacht aan de dieren geven dan de reguliere asiels en pensions.
Door de weigering van diverse asiels hebben wij bijvoorbeeld vakantie opvang gerealiseerd voor een Dogo Canario, welke door 2 asiels / pensions geweigerd werd vanwege zijn ras. Ook de behandelend dierenarts weigerde de hond nog te behandelen. De eigenaren waren ten einde raad en kwamen uiteindelijk bij ons terecht. Wij hebben geen enkel probleem met de hond ondervonden. Juist het tegen overgestelde was het geval. Gewoon een vreselijk makkelijke hond die tegen mens en dier erg vriendelijk was.
We hebben 3 paarden, 3 honden en 3 poezen gedurende de vakantie van de eigenaren in vakantie opvang gehad.Afscheid

In het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een varken. Na een hersenbloeding hebben wij haar in laten slapen.

Stage

Door het begeleiden van stagiaires proberen wij om onze kennis over te brengen op de toekomstige generatie dierenhouders / verzorgers. Door de verscheidenheid aan dieren en de specifieke eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld huisvesting en voeding van deze dieren valt er voor de student een hoop te leren.
Wij hebben gedurende 2007, 3 stagiaires gehad van het AOC Terra College in Groningen, 8 stagiaires van het AOC Terra College in Emmen, een stagiaire Dierwetenschappen van de Universiteit te Wageningen en 2 Ierse studenten van St. John's Central College uit Cork (Ierland) via een uitwisselingsproject met het AOC Terra College in Emmen.

Fondsenwerving

Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de Dierenbescherming maar helaas heeft dat geen structurele financiële steun opgeleverd. Wel heeft de media aandacht Stichting Habo's Hof enige financiële ruimte gegeven door een aantal donaties voor de opvang van paarden.

Om inkomsten te genereren is Stichting Habo's Hof gestart met de verkoop van honden benches, ook wel kamerkennels genoemd en de verkoop van kleding voorzien van een geborduurd Habo logo. Met name de verkoop van de benches is een succes. Onze prijzen zijn zeer gunstig ten opzichte van de reguliere winkelprijzen en men steunt door de aanschaf van een bench Stichting Habo's Hof.Ook de opbrengst van de verkoop van loten van de Sponsorloterij zorgde voor extra inkomsten. Ook U kunt mee spelen in de Sponsorloterij voor Stichting Habo's Hof en de helft van uw inleg komt ten goede aan Stichting Habo's Hof voor de opvang van dieren.

In verband met de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2008, heeft Stichting Habo’s Hof dit jaar opnieuw de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moeten aanvragen. Door de Belastingdienst is Stichting Habo's Hof wederom als ANBI erkend, omdat alle inkomsten ten goede komen aan de doelstelling van de stichting namelijk het opvangen van dieren.

Investeringen

Stichting Habo's Hof heeft in 2007 veel geïnvesteerd in nieuwe kennels welke gebruikt kunnen worden voor crisis opvang of vakantie opvang van honden en poezen. Alles is zo gesitueerd dat eventuele uitbreiding eenvoudig is en wanneer de kennels niet in gebruik zijn, kunnen deze zo aangepast worden dat de andere dieren, die er op dat moment nog verblijven, ook deze ruimten tot hun beschikking krijgen.


Dierenleed


Bij toeval zijn wij gestuit op een ernstige vorm van dierenmishandeling. Het betrof een Friese merrie op leeftijd met een zogenaamde olifantspoot alsgevolg van een ontsteking in het rechter achterbeen. Na verloop van een aantal weken kwamen we er via " informanten uit ons netwerk" achter dat de merrie ook nog drachtig was.
Omdat de bevoegde instanties zich in eerste instantie niet om de merrie bekommerden hebben wij andere wegen bewandeld, waarna er plotseling wel ineens aktief op getreden werd. Klik hier voor het hele verhaal van deze merrie.
Wij hebben gemeend ons ook in te moeten zetten voor deze merrie. Helaas zijn de merrie en het ook het veulen niet meer te redden, maar een dier onnodig laten lijden is in strijd met de doelstelling van Stichting Habo's Hof en Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.De toekomst

Door steun van enkele instanties waaronder de Dierenloterij, de Dierenbescherming afdeling Den Haag en diverse particulieren wordt Habo's Hof niet meer in haar voort bestaan bedreigd. We hebben het jaar 2007 afgesloten met een positief saldo.

De opvang van oude, mishandelde of zieke dieren kost heel erg veel geld. Met name de speciale voeding, voedingssupplementen, medicijnen en dierenartskosten zjn telkens een aanslag op de liquide middelen.

Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.Heeft u een hart voor dieren en wilt u Stichting Habo's Hof steunen ? Klik dan hier.

Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen op afspraak, zodat we tijd vrij kunnen maken om een rondleiding te verzorgen. Klik hier voor contact informatie.


naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)