één jaar Stichting Habo's Hof


Een bewogen eerste jaar

Op 11 oktober 2005 is Stichting Habo's Hof opgericht.
De vraag naar opvang of bemiddeling van dieren was en is enorm.

Met name voor dieren die door de reguliere asiels worden geweigerd omdat ze te oud of ziek zijn, of dieren die door ziekte of overlijden van de eigenaar een nieuw thuis zoeken, dreigen tussen wal en schip te raken.

Juist voor deze dieren tracht Stichting Habo's Hof een nieuw thuis te vinden. Dat is niet altijd eenvoudig en als het echt niet lukt dan nemen wij het dier zelf op. Ondanks het feit dat we vol zitten lukt het ons vaak met een beetje schipperen om een dierwaardige oplossing voor het dier te vinden.

Opvang

In het afgelopen jaar heeft Stichting Habo's Hof zelf 3 paarden, 4 pony's, 2 honden
en 2 katten opgenomen die tot hun dood op Habo's Hof mogen blijven.

Vorige

Volgende

Bemiddeling

Door de jaren heen hebben wij vele contacten opgebouwd waardoor we dieren
bij voor ons bekende en dus vertrouwde mensen hebben kunnen onderbrengen.

Gedurende het jaar 2006 heeft Stichting Habo's Hof voor 22 paarden, 15 pony's, 6 geiten, een varken, 5 schapen, 19 honden, 12 katten, 4 konijnen en een hamster een nieuw thuis gevonden.

Afscheid

In het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een kat, een hond, een schaap en een pony. Ieder dier met zijn eigen verhaal en eigenaardigheden.

Paardrijden voor mensen met een beperking

Onder begeleiding van een therapeut oefentherapie Mensendieck biedt Stichting Habo's Hof de mogelijkheid om mensen met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking te laten paardrijden. Hiervoor is de Fjordenmerrie Juultje door haar eigenaren aan Stichting Habo's Hof geschonken.Steun

Stichting Habo's Hof heeft van diverse bedrijven en instanties in de vorm van een financiële bijdrage of een bijdrage in natura ondersteuning gekregen waardoor wij ons werk hebben kunnen uitvoeren.
Wij willen een ieder daarvoor hartelijk danken.
Een collecte tijdens een modeshow, een gedeelte van de opbrengst van een Showavond van Friese Paarden en een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank zijn enkele voorbeelden.De opvang van oudere en zieke dieren kost heel erg veel geld. Iedere donatie of gift wordt goed besteed en komt volledig ten goede aan de dieren.

U kunt ook mee spelen in de Sponsorloterij voor Stichting Habo's Hof en de helft van uw inleg komt bij Stichting Habo's Hof terecht.

De toekomst

Stichting Habo's Hof wil zich meer gaan richten op calamiteitenopvang ingeval van bijvoorbeeld ziekte van de eigenaar. Daarnaast liggen er plannen om met instanties als de Dierenbescherming om de tafel te gaan zitten om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Regelmatig worden wij benaderd door medewerkers van de Dierenbescherming met het verzoek om dieren op te vangen.

Maar alle mooie plannen ten spijt: alles staat of valt met het beschikbare geld. Zonder donaties en giften kunnen wij ons werk niet voortzetten.
En we merken dagelijks hoe belangrijk het is dat er een vangnet is voor de dieren die in de reguliere opvang niet terecht kunnen.

Heeft u een hart voor dieren en wilt u een goed doel steunen, steun dan Stichting Habo's Hof.

Uiteraard is een ieder van harte welkom om met eigen ogen het werk van Stichting Habo's Hof te aanschouwen.


naar boven


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)