Ernstige dierenmishandeling

Laatste wijziging : 4 augustus 2008

Kijk voor het laatste nieuws onder aan deze pagina of klik hier.


Bij toeval zijn wij gestuit op een ernstige vorm van dierenleed / verwaarlozing.
Het betreft een Friese merrie op leeftijd, met een "olifantspoot", die 3 keer zo dik is als een normaal been, en die uitsluitend op de voorrand van de voet kan lopen als gevolg van ernstige vervorming van het been waardoor de heup en rug misvormd zijn.
Ongeveer 5 weken later bleek dat deze merrie ook nog drachtig is.

Hier onder volgt een chronologisch overzicht vanaf het moment van het melden van deze vorm van dierenleed / verwaarlozing. Dit overzicht hebben wij op 23 decemberverzonden aan alle tweede kamerleden die lid zijn van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de AID, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (belangenorganisatie voor Dierenartsen) en diverse andere instanties en mensen.

13 november 2007

Op 13 november 2007 heeft Habo's Hof melding gemaakt bij de Landelijke Inspectie Dienst Dierenbescherming (LID) van ernstige dierenmishandeling.
De melding moest telefonisch gebeuren en we mochten een foto sturen aan een emailadres ter verduidelijking van de mishandeling.
Men heeft toegezegd een en ander te gaan onderzoeken waarna het gesprek beëindigd werd.

14 november 2007

Een dag later kregen wij per post een bevestiging van de gedane melding met daarin vermeld dat we 4 weken na de melding contact op konden nemen om te horen wat er met de melding gedaan was.

13 december 2007

Na 4 weken maar eens gebeld in de wetenschap dat het dier er nog net zo bij stond als ten tijde van de melding. Er werd aangegeven dat er een inspectrice te plaatse geweest was en het dier niet heeft aangetroffen. Het is voor de LID een standaard procedure wanneer een dier niet wordt aangetroffen op de opgegeven locatie het dier dan wel verplaatst zal zijn en de melding dus overbodig is. Daarnaast werd als reden gegeven dat ze het razend druk hebben op het ogenblik en er is maar één inspecteur/inspectrice in de regio. Met andere woorden: Als wij geen contact hadden opgenomen was er niets met de melding over het dier gedaan. We hebben opnieuw een plattegrond verzonden.

14 december 2007

De volgende dag aan het einde van middag de LID gebeld en te horen gekregen dat de inspectrice ter plaatse geweest zou zijn, maar geen rapport had opgemaakt en men heeft ons toegezegd dat wij telefonisch geïnformeerd zouden worden door de inspectrice.

16 december 2007

Op 16 december hebben wij de LID opnieuw een email gestuurd en verzocht nu op hele korte termijn de situatie te gaan bekijken omdat de merrie drachtig schijnt te zijn. Door gebruik te maken van ons opgebouwde netwerk in Nederland heeft ons de informatie bereikt dat de merrie drachtig is, terwijl zij zichzelf amper kan voeden. We hebben zelfs aangeboden dat Habo's Hof het dier met alle liefde wil opvangen om te proberen er nog het beste van te maken.

17 december 2007

Als follow-up van de email van zondag de 16e de LID gebeld en gevraagd of ze er nu dan toch spoed achter wilden zetten.

18 december 2007

Opnieuw gebeld met de LID met verzoek haast te zetten achter het bezoek aan de merrie.

20 december 2007

Op 20 december wederom met de LID gebeld, omdat er nog steeds geen reactie van de LID gekomen was. Toen bleek dat er pas voor 21 december een bezoek aan de merrie gepland stond.

21 december 2007

Op 21 december hebben we de AID gebeld en het gehele verhaal uitgelegd.
Opnieuw iemand die geschrokken reageerde en zei dat dit inderdaad een taak voor de AID was. Ook nu mochten we de foto en plattegrond aan een opgegeven emailadres sturen.

Vrijwel direct nadat de email verzonden was, kregen we een bevestiging van de ontvangst van onze email. Eigenlijk heerste er toen een jubelstemming. Dat was echter van korte duur. De melding was “doorgezet” naar de LID en wij kregen een kopie van dit verzoek. De reden hiervoor is dat “deze melding beleidsmatig gezien op het terrein van de LID ligt.”

Aan het einde van de dag werden we gebeld door de inspectrice van de LID.

De feiten en constateringen door de inspectrice :
De inspectrice heeft gesproken met de eigenaar / handelaar en diens dierenarts.

De merrie heeft ruim 2 jaar lang last van een olifantspoot. Dit is ontstaan door een Einschuss. Hierdoor is het bindweefsel in het been verdikt geraakt waardoor de merrie een heel erg dik been heeft. De inspectrice gaf later in het gesprek aan dat je, je af moet vragen waarom er pas laat is ingegrepen, want dan had de merrie niet zo´n dik been hoeven hebben. De merrie staat continu op 3 benen en als ze loopt steunt ze alleen op de toon (voorste rand van de voet) van het beschadigde been.

Er is regelmatig een dierenarts bij de merrie geweest en er zijn zelfs foto´s van het been gemaakt.

De merrie is inderdaad al aardig op leeftijd, maar omdat ze zo goed vererfd is ze, dit jaar voor de laatste keer in haar leven en na goedkeuring van de dierenarts, gedekt!!!

Met betrekking tot de pijn heeft de dierenarts gezegd dat het dier pijn heeft, maar door de eigenaar goed verzorgd wordt en wanneer de pijn ondragelijk zou zijn de merrie de vrucht wel zou verstoten……
Echter niemand kan en wil bepalen hoeveel pijn de merrie heeft op dit moment.
Omdat dit de laatste dracht is, acht de dierenarts deze dracht wel verantwoord.

Men heeft de merrie vorig jaar op stal gehad maar dat was “een drama”. Ze ging dagelijks naar buiten maar ze kon niet met de rest meekomen.

De eigenaar liet tussen de zinnen door blijken dat bij het verstoten van de vrucht of zo snel als mogelijk na de geboorte van het veulen het leven van de merrie beëindigd zal gaan worden. In het laatste geval zal dat pas gebeuren wanneer het voor het veulen wenselijk is…….

De eigenaar zal het dier onder geen enkel beding afstaan / verkopen omdat “ze zo goed vererft” . Vaak kan de LID bemiddelen en er voor zorgen dat een dier elders wordt ondergebracht bijvoorbeeld bij opvangadressen of de melder, maar in dit geval zal dat helaas niet gaan lukken.

De reactie van de inspectrice :
Het betreft hier een wandelende baarmoeder.
Het door laten lopen van de merrie met een dergelijke olifantspoot is niet wenselijk en zeker het dekken van de merrie had nooit mogen gebeuren.

Doordat de dierenarts regelmatig de merrie heeft gezien is de merrie geen zorg onthouden en valt de eigenaar niets te verwijten.

De dierenarts zal geen verklaring van verwaarlozing of iets dergelijks afgeven waardoor ingrijpen onmogelijk is.

De hoeveelheid pijn is niet te bepalen. En samen met de bovenstaande punten betekent dat, dat er geen juridische stappen ondernomen kunnen worden.

Tevens was de inspectrice het niet eens met de goedkeuring van de dierenarts om de merrie te laten dekken.

Hoe nu verder ?
De merrie zal moeten leven met pijn, zich slecht kunnen voortbewegen en wordt dus in leven gehouden om een veulen op de wereld te kunnen brengen.

De inspectrice heeft aangegeven dat zij de merrie vanaf nu regelmatig zal gaan bezoeken om te kijken of de situatie verslechterd. Wij zullen door de inspectrice op de hoogte gehouden worden van de constateringen tijdens haar bezoeken aan de merrie.

Waarom kan hier niets aan het lijden van het dier gedaan worden ?
Dit dier wordt uitsluitend in leven gehouden om een veulen op de wereld te brengen.
Waarom heeft een dierenarts goedkeuring verleend aan het laten dekken van deze merrie die al ruim 2 jaar met een dergelijk been moet rondlopen ? Dit is ethisch onverantwoord.
Deze merrie heeft problemen om zichzelf voort te slepen en moet straks ook nog een veulen van 100 kilo meeslepen aan het einde van de dracht. Waarschijnlijk is het zo dat de merrie straks wanneer ze gaat liggen helemaal niet meer overeind kan komen.
Waarom is de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren in het leven geroepen, maar laten we dierenmishandeling en verwaarlozing gewoon gebeuren ?
Waarom grijpt de AID hier niet in ? Hoeveel pijn moet een dier lijden voor er wordt ingegrepen?

Is dit wat we in Nederland verstaan onder dierenwelzijn?

23 december 2007

Zondag 23 december zijn wij zelf nogmaals ter plaatse gegaan om de merrie te bekijken en foto’s te maken. De merrie maakt een matte indruk en lijdt duidelijk aan pijn. Ze staat samen met 3 andere drachtige, eveneens oudere merries in een stuk drassig land waar ze als oud en kreupel paard moet wachten tot de andere gezonde paarden hebben gegeten. Op bijgaande foto’s is duidelijk de vergroeiing aan het been, de heupen en de rug zichtbaar.

Tevens hebben wij een email verzonden aan onder andere alle tweede kamerleden die lid zijn van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de AID, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (belangenorganisatie voor Dierenartsen) en diverse andere instanties en mensen.

De foto's

Onderstaand een drietal foto's die wij hebben gemaakt op 23 december 2007. De foto's hebben wij gemaakt vanaf de openbare weg en daardoor op een behoorlijke afstand van de merrie.

We hebben de omgeving van het paard op de foto's zoveel mogelijk verwijderd uit privacyoverwegingen.




24 december 2007

We hebben vandaag diverse reacties ontvangen per telefoon en email.

Een reactie : Ik heb jullie relaas met stijgende verbazing gelezen en me ook afgevraagd hoe het eigenlijk mogelijk is dat mensen zo met dieren om gaan.

27 december 2007

We hebben inmiddels een aantal reacties van politici van de vaste commissie voor Landbouw en de de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ontvangen.

Daarnaast werden we vandaag benaderd door de AID. De foto's zoals wij hebben meegezonden zijn voorgelegd aan een dierenarts van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Op basis van de foto's constaeerde de dierenarts dat het onverantwoord was geweest om de merrie te laten dekken. De reactie van de AID was heel erg duidelijk. Er moet snel een einde komen aan het lijden van deze merrie. Deze vindt het onverantwoord en zou onder normale omstandigheden de merrie direct laten inslapen. Echter men zit met het veulen. Ethisch is het voor een dierenarts onverantwoord om een gezonde, levende vrucht te laten sterven. Het is van belang dat men weet hoe lang de merrie drachtig is. Moet de merrie nog 3 - 4 maand dan zou men "gemakkelijker" het leven van de merrie kunnen beëindigen waardoor ook de vrucht sterft. Staat de geboorte voor bijvoorbeeld februari dan wordt het anders want dan zou het veulen al haast volgroeid zijn.

Men zou vandaag ter plaatse gaan en de situatie gaan bekijken en na enig aandringen werd ons toegezegd dat wij op de hoogte gehouden zouden worden.

28 december 2007

Vandaag een bevestiging ontvangen van een tweede kamerlid die onze email ongelezen heeft verwijderd..... Hoezo volksvertegenwoordigers???

4 januari 2007

Ondanks de tijd van het jaar met veel vrije dagen en gebroken werkweken is er, mede dankzij onze email aktie, achter de schermen heel veel gebeurd de de laatste dagen.

Er heeft een second opinion plaatsgevonden door een onafhankelijke dierenarts die heeft geconstateerd dat de merrie pijn lijdt en dat er ernstige problemen zullen onstaan door het gewicht van het groeiende veulen. De dierenarts stelde dat de merrie de dracht niet mag volbrengen en dat de merrie opgeruimd moet worden. Een harde maar eerlijke en duidelijke uitspraak.

De LID heeft de eigenaar van deze feiten op de hoogte gebracht en de eigenaar is het hier niet mee eens. Naar zijn oordeel valt het wel mee en heeft de merrie vorig jaar ook een gezond veulen op de wereld gezet. Hij wil geen overhaaste beslissingen nemen.

Er zal de aankomende dagen nog overleg met de dierenarts van de eigenaar plaats vinden in een poging om de eigenaar te overtuigen van de noodzaak.

Wanneer dit niets oplevert kan de LID, na overleg met een officier van justitie, de merrie in beslag nemen waarna het dier geeuthanaseerd kan worden.

13 februari 2008

Het is vandaag exact 3 maanden na de eerste melding van dierenmishandeling / verwaarlozing. Ondanks vele beloften van instanties die door de overheid zijn aangewezen om dierenleed te voorkomen bevoegde is er aan situatie van de merrie weinig tot niets veranderd. Via diverse kanalen hebben wij inmiddels vernomen dat de er meerdere keren tegenstrijdige informatie is verstrekt en men hult zich nu in stilzwijgen.

Dank zij de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren kunnen de instanties blijkbaar nog niet ingrijpen en moet een dier lijden alleen maar voor geldelijk gewin.

Inmiddels zijn wij meerdere malen bedreigd omdat wij dit aan de kaak hebben gesteld. Voor ons staat het welzijn van dieren voorop. Wij zullen ons niet laten intimideren door mensen en instanties die menen het zich te kunnen en mogen permiteren om het naar buiten brengen van de juiste feiten te voorkomen teneinde hier zelf beter van te worden.

19 februari 2008

Na heel veel telefoontjes, bezoeken en helaas ook persoonlijke bedreigingen kunnen wij niets anders meer doen dan het open einde van dit verhaal te vertellen.

De instanties die door de overheid zijn aangewezen om dierenleed te bestrijden houden niet van pottekijkers en zeker niet wanneer deze kritisch zijn en proberen om een dier wat lijdt, uit haar lijden te verlossen.
Dat hierbij feiten zijn verdraaid en toezeggingen niet nagekomen zijn zullen we verder maar buiten beschouwing laten.

De eigenaar weigert de merrie te laten inslapen. De reden hiervoor is het geweldige bloed wat deze merrie voert. Dit ondanks aandringen van de LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming). Op basis van de huidige situatie kan en mag de LID de merrie NIET in beslag nemen. De huidige situatie geeft geen wettelijke grond om tot in beslagname van het arme dier over te gaan.

Dit is de laatste en enige reactie van de LID:
"De inspecteur heeft met de eigenaar van het paard afgesproken dat de merrie onder toezicht van een dierenarts staat gedurende haar dracht. Indien de dierenarts vindt dat het lijden van de merrie ondragelijk wordt door gewichtstoename, verslechtering rechterachterbeen etc.' en hiermee haar welzijn wordt aangetast, zal de eigenaar direct overgaan tot het euthanaseren van de merrie.

De afspraken zijn de eigenaar op papier bevestigd en de inspecteur zal hierop toezien en tevens contact met de dierenarts houden. In geval van twijfel zal er wederom een onafhankelijke dierenarts geraadpleegd worden. Indien de gemaakte afspraken niet (geheel) nageleefd worden, zal strafrechtelijk worden opgetreden en de merrie alsnog in beslag genomen worden"


Tot zover de reactie van de LID. Men weigert verder ieder commentaar en het zal straks zo zijn dat het veulen geboren wordt en wellicht de biest nog bij de merrie mag drinken maar de eigenaar heeft, volgens wel ingelichte bron, al gesproken over een pleegmoeder voor het veulen.

Genoemde bron meldt zelfs dat de eigenaar er nog over denkt om de merrie volgend jaar weer te laten dekken omdat het vorig jaar ook goed ging !!???

Hoe het ook zij: De merrie wordt na gebruik afgedankt als een paar oude schoenen.

Triest dat dit in Nederland zo kan. De nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren heeft helaas geen verbetering gebracht voor deze arme merrie. Haar hele leven heeft ze veulens gebracht en voor geldelijk gewin gezorgd voor de eigenaar. Als dank mag ze gewoon tot de dood als fokmachine gebruikt worden.

Helaas houdt het voor ons nu op. We kunnen niets meer doen. Wel zullen wij de merrie persoonlijk samen met onze "informanten ter plaatse" blijven volgen. We hopen dat de merrie zonder al te veel extra en onnodige pijn haar laatste dagen, maanden of misschien wel jaren mag slijten. Inderdaad het einde blijft nu open......

Wellicht koopt iemand straks het veulen van deze merrie, want de eigenaar is het alleen om het geld te doen getuige zijn aanbod van hengsten en merries.


4 augustus 2008


Vandaag zijn wij door één van onze bronnen geïnformeerd geworden over de toestand van de merrie.

De merrie is in juni overgebracht naar de stal van de eigenaar en heeft in juli een gezond merrie veulen op de wereld gezet. Als dank hiervoor is ze geëuthanaseerd en is het veulen bij een pleegmoeder ondergebracht.

Gelukkig is de merrie extra en onnodig lijden bespaard gebleven. De verantwoordelijke instanties zouden zich eens goed achter de oren moeten krabben.

Lieve merrie, rust zacht, je hebt nu in ieder geval geen pijn meer. Jammer dat het zo met je moest aflopen.


Waarom zet Habo's Hof zich in voor deze merrie?

Naar onze mening moeten de instanties die in Nederland belast zijn met de opsporing en aanpak van dierenleed de eigenaar van dit paard hun taak uitvoeren. We hebben gemeend dit te moeten melden aan genoemde instanties omdat dit een ernstige vorm van dierenleed / verwaarlozing is en de eigenaar puur uit is op geldelijk gewin waarbij het welzijn van dieren ondergeschikt raakt en in dit geval ver te zoeken is.

In de afgelopen jaren heeft Habo's Hof meerdere malen verwaarloosde dieren aangetroffen en na overleg met de eigenaar het dier overgenomen om het dier nog een dier waardig leven te geven. Helaas is dat in dit geval niet mogelijk gebleken en hebben wij gemeend dit te moeten melden. De reden dat wij dit melden op onze website is niet omdat wij trots zijn op hetgeen wij alle dagen doen maar willen aantonen dat de bureaucratie in Nederland ondanks de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren is het er voor dieren niet echt beter op geworden.

Helaas staat dit geval niet op zich. Veel ouder fokmerries worden tot op hoge leeftijd gebruikt voor de fokkerij. En zodra de merrie geen veulens meer kan brengen gaan ze naar de slager zonder nog te mogen genieten van hun welverdiende rust. Zo hebben wij Doed van de slager gered omdat zij op 23-jarige leeftijd niet meer een 19e veulen kon voortbrengen. Klik hier voor het verhaal van Doed.

Omdat ook wij de goedkeuring van de behandelend dierenarts ethisch onverantwoord vinden hebben wij de belangenorganisatie voor Dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) om een reactie gevraagd. Daarnaast hebben wij ook Het Friesch Paarden Stamboek over deze merrie geïnformeerd. Dergelijke praktijk voorbeelden dienen ook bij het stanmboek bekend te zijn waardoor er wellicht maatregelen genomen of richtlijnen opgezet kunnen worden. Het is ons inmiddels helaas wel duidelijk dat het leven van deze merrie op een zo kort mogelijke termijn beëindigd dient te worden. We hopen door de aandacht voor deze merrie, dergelijke vormen van dierenmishandeling, dierenleed, verwaarlozing voorkomen kunnen worden.

naar boven

terug naar nieuws


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)