Paarden


31 juli 2009 Habo's Hof is vol !

Er kan géén dier meer bij. Alle plekken waar wij een dier kunnen huisvesten zijn benut. Daarnaast is ook de financiële steun van vele eigenaren weggevallen en zijn, veelal door de economische crisis, de donaties in vergelijking met voorgaande jaren sterk teruggelopen, waardoor de kosten volledig door Stichting Habo's Hof betaald moeten worden hetgeen een enorme aanslag is op onze financiële middelen. De opgebouwde reserves zijn inmiddels volledig opgesoupeerd.

Wij hebben daarom moeten besluiten om een volledige opnamestop in te stellen.

Habo's Hof
Mieke Borg & Paul Hauer

Opvang van paarden

Teneinde het sterk toegenomen aanbod van paarden en pony’s in te perken heeft Habo's Hof een aantal criteria in moeten stellen.

Habo's Hof vangt alleen oude, zieke en mishandelde paarden op die nog recht hebben op een mooie oude dag. Deze paarden zijn niet meer geschikt om nog te berijden of anders te gebruiken.


Copyright ©: Habo's Hof (2005-2017)